>

vbs'a, vbs'b vbxb (. visas) vbse-, vbsa- ( vbxo-) , tb to-, ta-; Vbst , tb tt-.

. . vbsb vbso vbsa

. vbsohd vbseit

. vbsomu vbs?i

. vbsb, vbsoho vbso vbsu

T. * vbs&iu

M. vbs^mb vbsfci

. . vbsi vbsa vbsi

P.

. vbslmrb

B. vbst vbsa vbst

T. vbsimi

M.

, . . . .-. . . (. Vbsa) . s ( ) S(sz): . wsza, wszego, wszemu, wszej, wszym, wszem; . . wszy, . . wszem, . . wszech . .

.

. . . .: , . . 1270, 3. .

_

.: , . . 1270, 3; (.), . . . .: , . 1577 (. ., 179); w , . 1137 ( 1282, . ., I): * , . . 1314, 12; , . . 1327, 15; , . . XV ., 391 (). . .: , . .; ' , . .; - ! , ., 311; Bet, ., 447; . 1-, 138; , . 1391 1428 (. ., I, 82); 1 , . . 13681371, 16; , , . 1454; , .- . . .; , . . XV ., 391 ().

. .: , . 1- ( . *vxa, *vxo); . . . ., . . 1207.

: . . , . (. 166), . (. 45); . . . ,, . (. 17); ., , . . !', . , ., . Bcix, 1 . .

sarm , tv, , : , . .;

X

, .; - , ., 287; . . ,

X

. 1-, 203; . ., ., 79; . . , ., 35; , . 1229 (); . , (. ) - (. ) , . . ., 24; , . . (. ., I, 55); : - , ., 285; , . XV ., 53 (255, - ); . . , 1494 ().

inv. , ., 56 ; ', . . 1371, 8; , , . .; - . ., ib.; , . . (. ., I, 41); , ib., 43; : 1, 1494 (); , . . 1270, 3; . . , . 1471 (. ., 1, 31).

v'bs'akb , takb, kakv. , . 1362, 27; . .; , ; . . . .; . , ., 12 ; ? , . 1317, 14; : , . 1388, 33; , , . 1433, 47.

drugv. , . 1- 1204; , ib., 184; w , .; , ib.; , . . XV ., 17; : , . 1-, 187; , ., 486; , . . 1282 (. . ., VI, 49).

tmnogb, , , , ; , , . . . . 1, . . . XII .

kbzbdo . . . . , : , , . . , . . kazbdo, . . . : kiifcbdo, kajaSbdo, koiehozbdo, koieji^bdo, cp. , ., 2526. , , : , . . 1454; , ., 86 131. kohozdo kozdo ( kbzbdo); , kozdo - , . . . .; .: , . 1092 (., ); , . ., 7 (.); . : ... , . . . 1-.

 
         >